de natuur roept (gele paaltjes)

nature calls (yellow poles)

2016

Fotoserie


82 foto’s op een gele lijn die samen de 4 wanden van een ruimte vullen.


foto s (13x23 cm) op MDF, geel draad

Photo series


82 photos on a yellow line, which fill the four walls of a gallery space.


photos (13x23 cm) on MDF, yellow thread