mixed sources

2013


Installatie met 2 rijen halve tafeltjes, afbeeldingen van naaktslakken en boomstammen:

Op de linker rij tafeltjes staan afbeeldingen van oranje naaktslakken die zich horizontaal bewegen. Ze lijken samen een onderbroken oranje lijn te vormen.

Op de rechter rij staan afbeeldingen van boomstammen waar met verf een oranje horizontale lijn op is aangebracht.

Deze strepen vormen samen ook een onderbroken oranje lijn.


De toeschouwer kan tussen de twee rijen tafeltjes door lopen.


300 x 200 cm


Installation (two rows of half tables, images of orange slugs and treetrunks):

On the left row of half tables photographs of orange slugs are shown in picture frames.

On the right row of half tables picture frames with photographs of tree trunks with an horizontal orange line are shown.


People can walk between the two rows of half tables.


300 x 200 cm