time taken

2015

found footage, tijdklok

25x25 cm


Publiek van Art Athina 2015 werd gevraagd tijd te nemen d.m.v. het stempelen van een stukje papier in een tijdklok.


found footage, time clock

25x25 cm


People visiting Art Athina 2015 were asked to take time: to pick a piece of paper and stamp it in the time clock.