zonder titel (muren)

untitled (walls)

2016-2019

Serie assemblages -

afbeeldingen van muren met toevoeging


afbeeldingen op MDF

varierend in maat van 20x30 cm tot 40x50 cm

Series of assemblages -

pictures of walls with attachment


photos on MDF

different sizes (20 x 30 cm to 40 x 50 cm)

In Italië viel mijn oog op facades met ‘schijnarchitectuur’; blinde muren die beschilderd waren met vensters, pilaren en ornamenten die in het echt ontbraken. Tegelijkertijd waren nuttige zaken zoals afvoerbuizen, luchtroosters en elektrakastjes ‘weggeschilderd’ in de kleur van de muur....

Wat ontbreekt wordt toegevoegd en wat er is mag er niet zijn?


Dit gegeven was het uitgangspunt voor een serie assemblages. Foto’s van muren worden gepresenteerd met een kleine toevoeging. Een nieuwe realiteit is aan het beeld toegevoegd.

In Italy I came across facades with ‘fake architecture’; pediments, shutters, window frames, were painted on the facade. The trompe l'oeil was brilliantly perpetrated. At the same time usefull things like air grids, drain pipes and electrical wire were painted in the colour of the wall as if to hide them....

What lacks in reality is added and what is present is not wanted?


The Italian trompe l’oeil was the starting point for a series of mixed media works. Photos of walls are presented with a minor detail attached to them. A new reality is added to the picture.


....................................................................................................................................................................